CA­SĂ

Beau Monde - - Happy Summer -

Cum ar fi să poți să-l an­ga­je­zi pe Ja­mes Tur­rell să-ți con­stru­ias­că de la ze­ro ca­sa vi­su­ri­lor ta­le? E unul din­tre cei mai mari ar­tiști de pe pla­ne­tă și fi­e­ca­re spațiu cre­at

de el - și vă­zut de noi – ne-a mișcat în mo­duri im­po­si­bil de des­cris în cu­vin­te.

Ke­vin Kwan a re­venit cu o nouă run­dă de opu­le­nță în Ri­ch Pe­o­ple Pro­blems și, deși ro­ma­nul ne ara­tă

că ba­nii nu aduc fericirea, sunt al nai­bii de buni câte­o­da­tă. Îți pre­zen­tăm câte­va plă­ceri vi­no­va­te, pe ca­re poa­te ți le-ai sa­tis­fa­ce da­că ai avea, nu

știu, câte­va mi­li­oa­ne de do­lari.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.