FRU­MU­SEȚE

Beau Monde - - Happy Summer -

Ce-ar fi să ai su­fi­ci­e­nți bani cât să an­ga­je­zi un

sa­vant ge­nial ca­re să in­ven­te­ze un pro­dus cu ca­re să te dai pe față și să te tre­zești cu te­nul

Mi­ran­dei Kerr? Până atunci, poți încer­ca cea mai preți­oa­să cre­mă din ga­ma Cha­nel – Cha­nel Pre­ci­si­on Su­bli­ma­ge

Se­rum Essen­tial Re­ge­ne­ra­ting Cre­am,

1.711 lei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.