TOKYO TALENT

Beau Monde - - The Buzz -

Nu mi­că mi-a fost mi­ra­rea când am vă­zut-o pe Ki­ko Mi­zu­ha­ra luând cu asalt po­di­u­mu­ri­le in­ter­nați­o­na­le. O știam de mai bi­ne de șap­te ani, când am vă­zut-o ju­când în Nor­we­gian Wood, adap­ta­rea ci­ne­ma­to­gra­fi­că du­pă bi­ne­cu­nos­cu­tul ro­man al lui Ha­ru­ki Mu­ra­ka­mi. Ves­tea și mai bu­nă e că nu-i doar ac­triță și (mai nou) mo­del, are o ca­ri­e­ră mul­ti­fațe­ta­tă: a cre­at co­le­cții cap­su­lă pe ca­re le-am vă­zut pur­ta­te în re­pe­ta­te rânduri de ve­de­te pre­cum Beyon­cé sau Ri­han­na și es­te in­fluen­cer cu ac­te în re­gu­lă, cu aproa­pe cinci mi­li­oa­ne de fani în toa­tă lu­mea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.