BIKE SHORTS

Beau Monde - - The Buzz -

Sur­prin­ză­tor de ver­sa­ti­li, pan­ta­lo­nii scu­rți până dea­su­pra ge­nun­chi­u­lui se re­gă­sesc în gar­de­ro­be­le mul­to­ra din­tre ve­de­te­le ta­le pre­fe­ra­te. I-am vă­zut pur­tați în di­fe­ri­te va­riați­uni de Ken­dall Jen­ner, Bel­la Ha­did și Hai­ley Bal­dwin, ace­as­ta din ur­mă mer­gând pe un mo­del din pi­e­le, mai rock’n’roll și, deci, po­tri­vit și pentru toamnă. Da­că ești încre­ză­toa­re în abi­li­tăți­le ta­le sti­lis­ti­ce, poți ape­la și la va­rian­te­le stret­ch – Di­or, Dol­ce & Gab­ba­na și Off-Whi­te i-au in­clus în co­le­cți­i­le lor pentru no­ul se­zon, apro­pi­ind și mai mult tren­dul at­hlei­su­re de hau­te co­u­tu­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.