GAR­DE­RO­BA PENTRU HIBERNARE

Beau Monde - - The Buzz -

Sunt une­le ten­di­nțe la ca­re în mod clar ar tre­bui să re­nu­nți – ume­rii bu­fa­nți, à la anii op­tzeci, cor­se­te­le din dan­te­lă, im­pri­meul ca­dri­lat, un­der­we­ar as ou­ter­we­ar și tot așa – dar ești pre­gă­ti­tă să faci ur­mă­to­rul pas? Pe mă­su­ră ce noap­tea se mă­rește și tem­pe­ra­tu­ri­le in­tră la apă, e tim­pul să te gândești se­ri­os la o gar­de­ro­bă pentru hibernare: ți­nuțe off du­ty con­for­ta­bi­le și pu­foa­se. Cui nu-i pla­ce să-și arun­ce toa­te hai­ne­le cât co­lo, să-și dea jos su­ti­e­nul sârmos și să-și prin­dă pă­rul într-un coc le­jer în se­cun­da în ca­re ajun­ge aca­să? Da­că ești ca mi­ne, gar­de­ro­ba ta de ca­să poa­te in­clu­de o pe­re­che de pan­ta­loni ve­chi de jog­ging, un ha­no­rac re­vol­tă­tor de ve­chi și po­no­sit și niște pa­puci roși de vre­me - și e ok. Sun­tem toți mult prea obo­siți să ne gândim la un ”look” pentru când stăm aca­să. Dar da­că ești în cău­ta­re de hai­ne dră­guțe, ca­re să te fa­că să te si­mți bi­ne, ai de un­de ale­ge. Pentru că se­ria­le­le cult apar în zi­le­le noas­tre mai des ca ci­u­per­ci­le du­pă ploaie și une­ori ai im­pre­sia că nu-ți ajun­ge tim­pul să le ur­mă­rești pe toa­te, de­sig­ne­rii au pro­fi­tat de tren­dul sta­tu­lui în ca­să și au cre­at opți­uni fan­tas­ti­ce: car­di­ga­ne căl­du­roa­se, pa­puci din ca­ti­fea, ha­no­ra­ce din cașmir și lis­ta poa­te con­ti­nua. Inspi­ră-te din va­rian­te­le pro­pu­se de noi și... spor la hibernare.

Ha­no­rac su­pra­di­men­si­o­nat cu mâneci din bla­nă ar­ti­fi­cia­lă Za­ra, 249,90 lei Șo­se­te uni­sex Hap­py Soc­ks, 39 lei, fas­hi­on­days.ro

Pan­ta­loni de cașmir cu elas­tic H&M, 349 lei Pa­puci din bla­nă ar­ti­fi­cia­lă Oys­ho, 89,90

Car­di­gan din ames­tec de lână și cașmir Duf­fy, 627 lei

Pa­puci din ve­lur Oys­ho, 79,90 lei

Pan­ta­loni scu­rți de pi­ja­ma DKNY Sle­ep­we­ar, 101 lei

Mas­că pentru somn de ve­lur H&M, 39,90 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.