Le­gen­dă înmi­res­ma­tă

Beau Monde - - Flashnews -

Exact așa es­te no­ul par­fum, Ve­le­no Do­ré, de la Lau­rent Maz­zo­ne Par­fums, pe ca­re îl gă­sești în Obsen­tum, par­fu­me­ria de nișă din Ae­ro­por­tul Inter­nați­o­nal Henri Coan­dă. Aro­ma uni­sex are o sem­nă­tu­ră car­na­lă, mistică, ca­re se tra­du­ce prin ex­tract de cy­pre, ce scoa­te în evi­de­nță aro­ma ta­ba­cu­lui, învă­lu­in­du-l suav cu o ele­ga­nță pă­trun­ză­toa­re. No­te­le de top, de rom, nu­cșoa­ră și chil­li, se con­to­pesc ape­ti­sant cu cele de mij­loc, de ta­bac și pa­ci­u­li, ca la fi­nal acor­du­ri­le de ba­ză, de va­ni­lie, chi­lim­bar și ci­reș ne­gru, să te vră­je­as­că pe

de­plin.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.