9. Tră­să­turi învi­o­ra­te

Beau Monde - - Beauty Abc -

Ilu­mi­na­to­rul de­li­cat, în to­nuri de roz, împru­mu­tă te­nu­lui o tex­tu­ră si­mi­la­ră ce­lei a pe­ta­le­lor de tran­da­fir. Poți mi­za pe o îmbu­jo­ra­re res­tri­cți­o­na­tă pe zo­na

po­meți­lor, pe o in­flue­nță ro­man­ti­că tra­du­să prin­tr-un acord cald ce îmbra­că între­a­ga față sau pe o con­tu­ra­re în zo­na cea mai înal­tă a obra­ji­lor, ca o tușă

de­fi­ni­to­rie de cu­loa­re.

Ilu­mi­na­tor Cus­hi­on Hi­ghli­ghter, Lan­côme, 330 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.