Su­bur­bi­con

Beau Monde - - Culture Mix -

Ce obții când îi pui în ace­lași film pe frații Co­en, Matt Da­mon și Ge­or­ge Cloo­ney? O sa­ti­ră sânge­roa­să al nai­bii de bu­nă, cu cel mai ne­gru umor din lu­me. Su­bur­bi­con nu e co­me­dia cu ca­re ești, poa­te, obișnu­i­tă, dar toc­mai asta o să-ți pla­că la ea. (3 noiembrie)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.