METALLIC MANIA

Beau Monde - - Flashnews -

Bran­dul Essen­ce ce­le­bre­a­ză fru­mu­sețea toamnei prin­tr-o co­le­cție de ma­keup în ediție li­mi­ta­tă, de­nu­mi­tă su­ges­tiv awe­soMETALLICS. Ga­ma cu­prin­de produse în tex­turi și nua­nțe me­ta­li­ce și stră­lu­ci­toa­re și accente ho­lo­gra­fi­ce, pre­cum și la­curi de un­ghii cu efec­te 3D,

de oglin­dă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.