SELECȚIE MULTIBRAND

Beau Monde - - Flashnews -

Si­tuat în noua ari­pă a Cen­tru­lui Co­mer­cial Sun Pla­za din Bu­cu­rești, un nou ma­ga­zin multibrand Te­zyo vi­ne în întâmpi­na­rea pu­bli­cu­lui cu o selecție de încă­lță­min­te, ge­nți și acce­so­rii în trend pentru o ga­mă va­ria­tă de sti­luri: fas­hi­on, ur­ban­cool sau of­fi­ce. Pur­tând sem­nă­tu­ra unor bran­duri de re­nu­me ca Otter, Ge­ox, Clar­ks, Epi­ca, Le Co­lo­nel sau Aldo, pro­du­se­le din ma­ga­zi­ne­le Te­zyo răs­pund exi­ge­nțe­lor pa­si­o­nați­lor de modă, dar și ale ce­lor ca­re au ne­voie de un con­sul­tant de stil de încre­de­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.