CELEBRAREA DIVERSITĂȚII

Beau Monde - - Flashnews -

Ofe­rind încă de la înce­put

modă ac­ce­si­bi­lă pentru toa­tă lu­mea, bran­dul C&A do­rește să ia­să acum și mai mult în întâmpi­na­rea fe­mei­lor, prin­tr-o no­uă cam­pa­nie și un slo­gan me­ni­te să încu­ra­je­ze sti­ma de si­ne și in­di­vi­dua­li­ta­tea fi­e­că­rei fe­mei. „C&A Fe­el Good Fas­hi­on” es­te o im­por­tan­tă no­uă eta­pă pentru brand, re­pre­zen­ta­tă cu suc­ces de co­le­cția de toamnă-iar­nă 2017, ma­te­ria­le­le sus­te­na­bi­le uti­li­za­te și gri­ja pentru

me­diu acor­da­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.