The De­sig­ner: Ba­len­cia­ga

Beau Monde - - Contents -

Fon­da­tă de Cris­tóbal Ba­len­cia­ga în 1918, ce­le­bra ca­să fran­ce­ză es­te cea ca­re a de­fi­nit con­cep­tul de mo­der­ni­ta­te și ele­ga­nță, de­venind încă de la pri­mul se­zon o in­flue­nță pu­ter­ni­că și un re­per de ne­tă­gă­du­it în modă. Uti­li­zând teh­nici și ma­te­ria­le ino­va­toa­re pe si­lue­te dra­ma­ti­ce și sculp­tu­ra­le, Ba­len­cia­ga es­te un brand ca­re a împins în per­ma­ne­nță ba­ri­e­re­le și con­ti­nuă să o fa­că și acum. Cu Dem­na Gva­sa­lia nu­mit în 2015 di­rec­tor de cre­ație, ca­sa păs­tre­a­ză acel mix pu­ter­nic de avant-gar­de, minimalism și ra­fi­na­ment, pur­tat de­o­po­tri­vă de ve­de­te, top­mo­de­le și fas­hi­on icons cu un ape­tit ma­re pentru pi­e­se ed­gy struc­tu­ra­te.

20

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.