BE­AU MON­DE PAR­TY

Beau Monde - - Co­ver Sty­le -

Swe­et Six­te­en, wow! Nu-i de mi­ra­re că aștep­tăm în fi­e­ca­re an cu su­fle­tul la gu­ră acest eveni­ment atât de im­por­tant pen­tru noi: împli­ni­rea a încă unui an de exis­te­nță pe piața glos­sy din Ro­mânia și de­cer­na­rea mult-râvni­te­lor Glo­buri de Cris­tal per­so­na­li­tăți­lor ca­re ne-au im­pre­si­o­nat cel mai mult în anul ca­re toc­mai se încheie. Ve­zi în pa­gi­ni­le ur­mă­toa­re cum a ară­tat acest eveni­ment ma­gic!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.