Ex­pe­ri­e­nță su­pe­ri­oa­ră de cu­răța­re

Beau Monde - - Flas­hnews -

Cu un de­sign nou și op­ti­mi­zat, de­vi­ce-ul LU­NA mini 2 de la FO­REO îți va per­mi­te să te bu­curi de o cu­răța­re mai pro­fun­dă și mai de­li­ca­tă deopotrivă a te­nu­lui. Pul­sați­i­le T-So­nic eli­mi­nă până la 99,5% din im­pu­ri­tăți, se­bum și res­turi de ma­chiaj, lă­sând pi­e­lea stră­lu­ci­toa­re, ca­ti­fe­la­tă și cu o tex­tu­ră ra­fi­na­tă. În plus, de­sig­nul si­li­co­nic es­te ul­trai­gi­e­nic, se usu­că re­pe­de și pre­vi­ne de­pu­ne­rea bac­te­ri­i­lor – po­tri­vit spe­cia­liști­lor, FO­REO, es­te de 35 de ori mai igi­e­nic de­cât pe­ri­i­le cla­si­ce de cu­răța­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.