Ro­man­tism con­tem­po­ran

Beau Monde - - Culture Mix -

Cântă­re­ața și com­po­zi­toa­rea ori­gi­na­ră din Que­bec săr­bă­to­rește ze­ce ani de ca­ri­e­ră cu un al­bum am­biți­os și pro­fund de sin­cer, En cas de tem­pe­te, ce jar­din se­ra fer­me. La doar 28 de ani, Co­eur De Pi­ra­te, pe nu­me­le ei ade­vă­rat Be­a­tri­ce Mar­tin, ex­plo­re­a­ză ”greșe­li­le pe ca­re le re­gre­tăm în re­lați­i­le noas­tre” și pe ca­re to­tuși le re­pe­tăm in­co­nști­ent. Cântă­re­ața ana­li­ze­a­ză vor­te­xul vi­eții sa­le, să­ri­tu­ri­le sa­le în gol când vi­ne vor­ba de iu­bi­re. Li­be­ră și pli­nă de ta­tua­je ca­re spun po­ves­tea că­lă­to­ri­i­lor sa­le, Co­eur de Pi­ra­te pro­du­ce un imn mag­ni­fic adus des­pă­rți­rii (Ma­la­de), com­ple­tând ar­cul al­bu­mu­lui cu Pre­mo­ni­ti­on, pi­e­să cu un vi­de­o­clip su­perb, re­a­li­zat de Ne­els Cas­til­lor și in­spi­rat din co­re­gra­fi­i­le Pi­nei Baus­ch.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.