ADN ITALIENESC

Beau Monde - - Flashnews -

Un nou ma­ga­zin, de ne­ra­tat, și-a des­chis de cu­rând po­rți­le în Bă­neasa Shop­ping Ci­ty. Pin­ko, brand ce ex­pri­mă ener­gie și con­tem­po­ra­nei­ta­te, se adre­se­a­ză fe­mei­lor de ori­ce vârstă, cu per­so­na­li­ta­te pu­ter­ni­că, cu­ri­oa­se și pa­si­o­na­te de mo­dă. Ast­fel co­le­cția de se­zon es­te una pli­nă de cu­loa­re, fu­tu­ris­tă, flo­ra­lă, un mix unic între ar­ti­co­le sport și dan­te­lă, de ca­re sun­tem si­guri că te vei îndră­gos­ti ire­vo­ca­bil.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.