PETRECERE ÎN PA­RA­DIS

Beau Monde - - Flashnews -

Ex­pri­mă-ți la­tu­ra ju­căușă și spi­ri­tul li­ber cu noi­le bi­ju­te­rii fi­ni­sa­te ma­nual de la Pan­do­ra, ide­a­le pen­tru a-ți pu­ne în evi­de­nță sti­lul și ati­tu­di­nea po­zi­ti­vă. Re­a­li­za­tă din ar­gint 925, co­le­cția s-a in­spi­rat din spi­ri­tul bo­em al se­zo­nu­lui es­ti­val fi­ind de­co­ra­tă cu de­ta­lii com­ple­xe și de­li­cat re­a­li­za­te, cur­cu­beie scli­pi­toa­re și ci­u­curi ca­re vor con­feri un aer bo­ho, dar ac­tual și fresh ori­că­rui look.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.