7. MANICHIURA PER­FEC­TĂ

Beau Monde - - Beauty -

Un lac de un­ghii ca­re să re­zis­te pen­tru mai mult timp are ne­voie de o pânză im­pe­ca­bi­lă. Asta înse­am­nă că su­pra­fața un­ghi­ei tre­bu­ie să fie hi­dra­ta­tă, ne­te­dă și per­fect tra­ta­tă, re­zul­tat la ca­re poți ajun­ge fie prin efec­tua­rea unui ri­taul la sa­lo­nul de ma­ni­chi­u­ră, fie prin apli­ca­rea for­mu­le­lor-tra­ta­ment aca­să. Și da­că te gândești că o va­rian­tă se­mi­per­ma­nen­tă te poa­te scu­ti de efor­turi, nu ui­ta că și lăm­pi­le UV agre­se­a­ză pi­e­lea și un­ghi­i­le, deci achi­ziți­o­neaz-ți o pe­re­che de mă­nuși pen­tru pro­te­cție înain­te de a-ți fa­ce pro­gra­ma­re.

Ulei pen­tru un­ghii și cu­ti­cu­le ProSpa Nail & Cu­ti­cu­le Oil, O.P.I, 84 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.