5. APE­LE­A­ZĂ LA AU­TO­BRON­ZAN­TE

Beau Monde - - Beauty -

O pi­e­le ară­mie es­te se­xy, într-ade­văr, însă ți­ne min­te că soa­re­le afec­te­a­ză in­te­gri­ta­tea pi­e­lii pe ter­men lung, ar­su­ri­le, pe­te­le so­la­re și iri­tați­i­le con­sti­tu­ind cel mai mic rău ca­re se poa­te întâmpla. Să nu mai zic că, po­tri­vit Pau­lei Be­go­un, unul din­tre cei mai po­pu­lari be­au­ty gu­rus din lu­me, o pi­e­le pu­ter­nic bron­za­tă împi­e­di­că ab­sor­bția de vi­ta­mi­na D. Prin ur­ma­re, ape­le­a­ză, mai de­gra­bă, la for­mu­le au­to­bron­zan­te, pe ca­re să le dis­tri­bui uni­form pe toa­tă su­pra­fața pi­e­lii, du­pă ce ai efec­tuat o ex­fo­li­e­re.

Ulei au­to­bron­zant Co­pa­ca­ba­na Bron­ze Glow Oil, Sol de Ja­nei­ro, 102 lei (Sep­ho­ra)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.