The Trend:

Bor­se­ta

Beau Monde - - Contents -

Indi­fe­rent da­că es­te o va­rian­tă pur­ta­tă cla­sic, pe ta­lie, across-bo­dy sau chiar pe umăr, bor­se­ta, ce adu­ce amin­te mai de­gra­bă de un look tu­ris­tic, a re­venit acum pe po­di­u­muri,

creând o ade­vă­ra­tă ma­nie adop­ta­tă cu ra­pi­di­ta­te de ce­le­bri­tăți, in­fluen­ceri și edi­tori de pre­tu­tin­deni. Tren­dul no­uă­ze­cist, re­a­dus inițial în prim­plan de Dem­na Gva­sa­lia pen­tru Ba­len­cia­ga, a fost con­ti­nuat de de­sig­neri pre­cum Marc Ja­cobs, Mi­uc­cia Pra­da sau Ales­san­dro

Mi­che­le și rein­ter­pre­tat pe toa­te gus­tu­ri­le, de la sport la glam, re­tro sau gir­ly. Ast­fel, co­mo­de, sty­lish și prac­ti­ce, vor fi alia­tul tău prin­ci­pal

ace­as­tă va­ră și nu tre­bu­ie să-ți lip­se­as­că

din dres­sing!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.