10 ANI

Beau Monde - - Cover Style -

Ma­rie Clai­re a săr­bă­to­rit, pe 13 iu­nie, 10 ani

de la lan­sa­rea în Ro­mânia. Pes­te 700 de invi­tați, ve­de­te, oa­meni de afa­ceri și pri­e­teni ne-au fost ală­turi la eveni­men­tul de la Fla­vo­urs

in the Gar­den de la Clu­bul Di­plo­ma­tic. Par­te­ne­rii eveni­men­tu­lui au fost So­bra­nie, After Ei­ght, Pan­te­ne, L‘Occi­ta­ne, Cam­pari, Le­mon Le­mon, M Flo­wer Lab, Sloop, Best Event, Anti­ca Ge­la­te­ria del Cor­so, Cra­ma Li­liac

– The Wi­ne of Tran­sil­va­nia și Nes­pres­so

Cris­ti­na Ci­o­ran Fla­via Par­pa­lă, Andre­ea Rai­cu, Cos­min Tu­do­ran și Ma­ra Co­man Mo­ni­ca Bârlă­de­a­nu Lo­re­na Buh­nici Andre­ea Bă­ni­că, Anda Adam, Clau­dia Pa­vel și Ioa­na Ca­pa­nu Andre­ea Be­re­cle­a­nu Ra­mo­na Pău­le­a­nu, Andre­ea Ma­ri­nes­cu, Mag­da Pă­li­ma­riu și Ama­lia...

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.