Isten ajándéka a keresztyén Európa

Bihari Naplo - - KÖZÉLET ÉS POLITIKA -

A Bihari Református Egyházmegye lelkészi közössége Istentől nyert prófétai felelőssége és megbízatása tudatában kötelességének tartja, hogy az Európát érő több százezres nagyságrendű bevándorlás ügyében hangját hallassa. Isten ajándéka a keresztyén Európa. A manapság civilnek, polgárinak, joginak nevezett értékek a gyászos emlékű és bűnbánatra indító európai vallásháborúk nyomán fejlődtek ki. A munka megbecsülésére, az egyén jogaira, a felekezeti egyenlőségre, a nemek egyenlő- ségére, a kisebbségek védelmére, a béke megőrzésére vonatkozó nagyobbrészt evangéliumi értékeket sok millió európai ember életáldozata változtatta jogi, polgári, civil értékké. Istentől nyert felelősségünk és a vértanú elődeink iránti tisztelet kötelez bennünket az európai keresztyén értékek megbecsülésére.

A helyi vagy akár európai uniós szintű politikumot a helyi vagy uniós polgárok választották meg. A politikum tagjaitól kérés nélkül elvárható, hogy álhumánus szólamok helyett legyenek védelmezői választóiknak, és Európa-barát döntéseket hozzanak. Százezres nagyságrendű elesettek helyzetéből pedig jobb vagy bal oldalon politikai hasznot húzni sötét és gonosz dolognak számítana. Látnunk kell, és ki is kell mondanunk, hogy el kell jönnie a kijózanodás idejének, amire már most készülnünk kell. A bevándorlók sok ezer kilométerre hazájuktól nem kaphatják meg otthoni életük európai színvonalra történő feljavítását, miközben változatlanul szeretnék meg- őrizni otthoni életformájukat itt, Európában. A befogadók pedig nem juthatnak abba a helyzetbe, hogy saját szülőföldjükön idegenekké váljanak. Isten Szentlelke a bevándoroltaknak és a befogadóknak a lelkében teremje meg a „szeretet, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség, öröm gyümölcseit” (Gal. 5,22).

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.