Igazságos Mátyás király Szalacson is járt

Igazságos Mátyás király a szalacsi kultúrotthon színpadán is megjelent a nagyváradi M. M. Pódium jóvoltából. Nyolc szín, nyolc cselekményes jelenet játszódik le a szemünk előtt.

Bihari Naplo - - MEGYEJÁRÓ - BOKOR ISTVÁN

Meleg Attila társulata szerdán, október 28-án a déli órákban mutatta be a szalacsi ovisoknak és iskolásoknak a Kemecsei Hunor III. osztályos tanuló meséje alapján készült, forgatókönyvvé, majd dramatizált bábelőadássá alakított előadást. Végre nyugodtan elmondhatjuk, hogy dugig volt a kultúrotthon diákokkal és pedagógusokkal – mert szerencsére az óvó nénik, tanító nénik és osztályfőnökök is elkísérték nebulóikat az igazságos Mátyás képzeletbeli nagyváradi látogatását megörökítő előadásra. Nyolc szín, nyolc cselekményes jelenet játszódik le a szemünk előtt, amelyeket Kádas Ferenc gitárkísérettel előadott regös- énekei kötnek össze egységes egésszé. A színpadi kellékekkel jól ábrázolt, korhoz hű háttérdíszletek, a bábuk kinézete, a szereplők játéka, hanghordozása, a bábok mesteri mozgatása a korhű ábrázoláshoz segíti a nézőt, ugyanakkor az egész előadás nyelvezete egyszerű, érthető. Veres László kitűnően összeállított udvari (reneszászt idéző) zenéje szervesen illeszkedik az előadásba.

Inkognitóban

A történet szerint a furfangos Mátyás inkognitóban deákként kopogtat be egy kerámiakészítő idős házaspár, Gáspár és Sára házába, akik a másnapi nagyváradi vásárra készülve pakolgatják a sok cserépedényt. A deákként beállító Mátyást természetesen megvacsoráztatják, majd szállást is adnak neki éjszakára. Viszonzásul a deák segít a vásárra cipelni a portékát. Aztán több apró jelenetben tűnik elénk a korabeli vásári sokadalom a maga sokszínűségével, tolvajaival, a mézeskalácsossal, a sarcoló várkapitánnyal stb. Végül minden jóra fordul: az árusok jövedelmének felét elsarcoló kapitányt megbünteti a király (miután felfedte magát), majd visszatérve Budára, meghívja vendégségbe az idős házaspárt, Gáspárt és Sárát, akik nem tudják mire vélni szerény falusi emberekként, hogy a sok fullajtár, királyi főember miért bánik velük úgy, mint valami főurakkal. A turpisság azonban kiderül, ebéd és fürdő után a királyi kamarás Mátyás elé vezeti a „vendégeket” – akik elámulva ismerik fel a náluk alvó deákban a magyarok igazságos királyát. Végül a „deák” is elismeri, hogy megtréfálta a két öreget, de most megjutalmazza őket, hogy soha többé ne kelljen a vásárba cipekedjenek. Végül Gáspár mester és Sára asszony szinte egyszerre kiáltják a mindenki által ismert mondatot: Íme, Mátyás, az igazságos! Minden jó, ha jó a vége – hát ennek a történetnek is ez lett a jó vége, meg a hatalmas vastaps, ami kipirosította a gyermekek és tanerők tenyerét. Remélem, hogy a vezető Meleg Attila mellett az ifjú Miklósik Gellért és a krónikás Kádas Ferenc is oszlopos tagjai maradnak a társulatnak még hosszúhosszú éveken keresztül.

Kádas Ferenc gitárkísérettel előadott regösénekei szépen hangzottak

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.