Több forrásallokáció az EU-tól

Tegnap Nagyváradra érkezett az Észak-Nyugat Regionális Fejlesztési Ügynökség azon karavánja, amely bemutatja, hogy a 2014–2020 uniós ciklusban mennyi forrásallokáció áll rendelkezésre.

Bihari Naplo - - NAPRAKÉSZ - CIUCUR LOSONCZI ANTONIUS

Az egyik hotel konferenciatermében Sanda Cătană, az Észak-Nyugat Regionális Fejlesztési Ügynökség Regionális Operatív Programokért (Regio) felelős ügyvezető igazgatója, valamint Carmen Necşescu és Ştefan Oacheşu tanácsosok ismertették a részleteket. Arra hívták fel a figyelmet: a 2007–2013 európai uniós költségvetési ciklustól eltérően a 2014–2020 közötti időszakra nem hat, hanem tizenkét prioritási főtengelyt határozott meg Brüsszel, és jóval több pénzösszeg, vagyis 3,54 milliárd euró helyett 8,25 milliárd euró áll majd a pályázók rendelkezésére. Ebből 6,7 milliárd eurót az uniós társfinanszírozásra, vagyis az Európai Regionális Fejlesztési Alapba (ERFA) különítettek el, 1,5 milliárd euró pedig önrész kell legyen. Összehasonlításképpen: az elmúlt ciklusban a Regio-ra 4,4 milliárd eurót utaltak ki, melyből az uniós támogatás 3,7 milliárd eurót tett ki. Ugyanakkor várhatóan a városi környezetben 2014–2020 között 4,8 milliárd eurót tudnak az érintettek felhasználni, mely lényegesen több, mint a korábbi 1,41 milliárd euró. Az említett tizenkét prioritási főtengely a következő: a technológiai transzfer promoválása (forrásallokáció: 206,51 millió euró- ERFA+önrész), a kis- és közepes vállalkozások versenyképességének növelése (877,11 millió euró), az alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása (2.374,57 millió euró), a városok fenntartható fejlődésének támogatása (1.386,85 millió euró), a városi A 2007–2013 közötti európai uniós költségvetési ciklusban a Regionális Operatív Program keretében 520 millió euró volt kiutalva az ÉszakNyugat Fejlesztési Régió számára, és 130 százalékos volt a szerződéskötési igény. Összesen 661 projektre írtak alá megállapodást, ami azt jelenti, hogy a forrásabszorpciós szint 70 százalékos volt. 513 projekt lezárult, és 148-nak a gyakorlatba ültetése van folyamatban, melyek közül körülbelül 100-at az év végé- környezet javítása, illetve a kulturális örökség megőrzése, védelme és hosszú távú hasznosítása (466,50 millió euró), a helyi és regionális jelentőségű közúti infrastruktúra jobbítása (1.068,37 millió euró), a helyi gazdaságok diverzifikálása a fenntartható fejlődésű turizmuson keresztül (118,89 millió euró), az egészségügyi és szociális infrastruktúra fej- lesztése (763,45 millió euró), a hátrányos helyzetben levő városi közösségek gazdasági és szociális regenerálódásának ig sikerül befejezni. 300 ezek közül nagyberuházás jellegű. Bihar megyében 251 pályázatot nyújtottak be, 140 esetében kötöttek szerződést, melyek közül 114-et sikeresen teljesítettek. Nagyváradon 166 pályázatot nyújtottak be, és 108-re írtak alá szerződést, melyek közül 92-t már befejeztek. Ezt az jelenti, hogy a Regio-nak köszönhetően összesen 76 millió euróhoz jutott a megyeközpont, melyből 63 millió eurót az önkormányzat használ fel. támogatása (101,41 millió euró), az oktatási infrastruktúra fejlesztése (352,19 millió euró), a kataszteri és telekkönyvi regisztrációs rendszer földrajzi bővítése (312,89 millió euró), műszaki segélynyújtás (221,27 millió euró).

Újdonságok

Az említett számbeli különbségeken túl tehát az aktuális Regio-program több újdonsággal szolgál a finanszírozott befektetések típusát illetően. Abszolút nóvum például, hogy kijelöltek 6 százaléknyi úgynevezett teljesítménytartalékot, mely csupán 2018 után kerül majd felhasználásra azt követően, hogy az Európai Bizottság külön kiértékelt minden egyes programot. Emellett kiemelt figyelmet fordítanak az innovációra és a piackutatások eredményeinek gyakorlatba ültetésére, mivel úgy tapasztalták, hogy ez az elmúlt időszakban háttérbe szorult. Ugyanakkor nagyobb jelentőséget tulajdonítanak az energiahatékonyságra, a zöldház-koncepcióra, a bölcsődei és óvodai tevékenységeknek otthon biztosító ingatlanok felújítására és korszerűsítésére, a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatására, a helyi stratégiák korrekt alkalmazására. Azt is ígérik: egyszerűsítik a pályáztatási rendszert, lerövidítik az elbírálási időt, és ezért könnyebben lehet majd hozzájutni uniós forrásokhoz a Regionális Operatív Program keretében.

Az aktuális Regio-program több újdonsággal szolgál a finanszírozott befektetések típusát illetően, hangzott el a tájékoztató keretében

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.