Református lelkészkórusok országos találkozója

Bihari Naplo - - SZOLGÁLTATÁS - A VOX PASTORIS

A Szatmári Református Egyházmegye volt a házigazdája a III. Országos Református Lelkészkórus Találkozónak a múlt pénteken, október 23-án délután. A Partium egyik legszebb szecessziós stílusú, magyaros díszítésű, Zsolnay mázas kerámia berakású épülete, a volt Pannónia szálló (újabban a Dacia szálló) egykori előadóterme, a mostani filharmónia lenyűgöző tere adott otthont a hangversenynek. A város történelmi központjában található palota a két, Lechner Ödön stílusában dolgozó építész, Bálint Zoltán és Jámbor (Frommer) Lajos tervei alapján készült 1902-ben. Makettje az 1903as bécsi építészeti világkiállításon második díjat nyert. Az építészpáros több magyaros jellegű épületet tervezett, amelyek a Pannónia szállodával rokoníthatók, így a nagybányai István-király Szálloda és Vigadó, valamint a debre- ceni Vármegyeháza.Tavalyelőtt indult el a kórustalálkozók sora Demeter József szászrégeni lelkipásztor javaslatára és szervezésében, a tavaly Nagyváradon találkoztak a lelkészkórusok, idén pedig Szatmárnémeti lett a vendéglátó.

„Dicsérjétek az Urat!”

A találkozó hangulatát meghatározta a nemzeti ünnep és a hiten alapuló magyarságtudat, melyre az elején a Bihari Református Egyházmegye Vox Pastoris kórusa a Bárdos Lajos által feldolgozott Szózat eléneklésével hangolta a közönséget. Higyed János kültelki lelkipásztor és főszervező köszöntő szavait Kovács Sándor esperes igei gondolatai követték: „Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat!” (Zsoltárok 150,6) A nagykárolyi Carmina Renascentia régizene együttes, mely számos helyszínen és színpadon, belföldön és külföldön egyaránt fellépett már, itt is elvarázsolta a közönséget zsoltárfeldolgozásokkal, Istent dicsérő énekeivel. A kórusseregszemlén a Szatmárnémeti Református Gimnázium Gyermekkórusát a Görgényi és Marosi Református Egyházmegye lelkészkórusai követték, majd Mészáros Amanda diáklány énekelt népdalokat szépen, tisztán. A bihariak műsora zsoltárokból, lelki énekekből (spirituálé) és egyházi énekfeldolgozásokból állt.

A Lukács Piroska Angéla köröskisjenői lelkésznő által létrehozott és eddig vezetett kórust jelen alkalommal Szigeti Ferenc Ernő nyüvedi lelkész vezényelte nagy átéléssel és lelkesedéssel. Ezután a házigazda szatmáriak kórusa zárta a sort. Az alkalom méltó befejezéseként minden lelkészkórus felvonult a színpadra és Higyed Gyöngyi karnagy vezénylésével énekelték a hitvalló éneket: „Vége van már a szolgaságnak…” Mivel szakmai értékelés nem történt, ezért csak a vastapsból ítélhettek a jelenlévő kórusok teljesítményükről. Az évenkénti megmérettetés arra ösztönzi a kórusokat, hogy kitartó munkával készüljenek, igényesen válasszák ki a zenedarabokat, illetve népszerűsítsék a református énekeket a hallgatóságot kitevő gyülekezeti tagok között. Dicséretes a szatmáriak döntése a helyszínt illetően, ugyanis gazdagabbak lettek a résztvevők egy felejthetetlen látvánnyal, ugyanakkor nem volt felekezeti korlát, minden más felekezetű szatmári ember is bejöhetett a hangversenyre. Minden kórus vezetője emléklapot és egy különleges emlékplakettet kapott, melyet üvegfestő technikával Kovács Ildikó esperesné nagytiszteletű asszony készített.

A tavaly Nagyváradon találkoztak a lelkészkórusok, idén pedig Szatmárnémeti lett a vendéglátó

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.