Az öröklét üzenete a mulandónak

Bihari Naplo - - SZOLGÁLTATÁS - TÓTH L. ÁGNES, SZENT MÁRTON ÖREGOTTHON

Mai, rohanó világunkban, amikor annyi szerteágazó feladatnak kell eleget tennünk, határidőnaplónk az, ami segít nem felejteni. November másodikán a naptár eszünkbe juttatja azokat a szeretteinket, akik már nem élnek köztünk. Halottak napján fontos megéreznünk a hasonlatosságot minden emberben: védtelenek vagyunk a testi halállal szemben. Ez a gyengeségünk és tehetetlenségünk összekapcsol minket. Ugyanakkor jelzi a fontosságot is, azt, hogy őseink életének volt értelme, az ő tetteik, gondolataik és kezdeményezéseik ma bennünk és általunk folytatódnak. A keresztény ember számára halottak napja több egyszerű megemlékezésnél. Az örök élet felé mutat, hogy reményt ébresszen bennünk.

Szükségünk van a fényre

Amikor halottak napján kimegyünk a temetőbe, az apró pislákoló pontok arra a fényre, fényességre emlékeztetnek minket, melyben reményeink szerint halottaink nyugodnak és mely mireánk is vár. Ugyanak- kor a virágok és gyertyák világánál magunkra is gondolunk: most nekünk, annyi gond, baj, félelem között szükségünk van a fényre, Isten világosságára. A most kialakult helyzet rendezése közepette látnunk kell, hogy az édenkert és a pokol nem egymástól elkülönített térben helyezkedik el, hanem egymással összemosódó tájban, hajszálhatárok választják őket ketté, melyek, ha nem vesszük észre őket, eltorzítják és meghamisítják a valóságot. A halottak juttatják eszünkbe azokat az emberi hibákat, melyeket még elkerülhetünk. Azokat az erényeket, melyek nekik megvoltak, de belőlünk még talán hiányoznak.A halottak napja a remény ünnepe, az öröklét üzenete a mulandónak. Isten sokszor próbára teszi türelmünket, kitartásunkat, közben kegyelmével segít is, hogy ne veszítsük el a reményt. A keresztény ember hitének, lelki életének bizonyítéka a „reménykedni tudás”, és amit azért nem veszíthetünk el, mert maga Isten ültette a szívünkbe. Fény és erő, ami végig elkísér földi utunkon, tudatva azt, hogy a léthatáron túl Isten országának meghívottjai vagyunk.

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.