Oktatási kérdésekről értekeztek

Látlelet az oktatásról a XXI. század elején címmel könyvbemutatót és kerekasztal-beszélgetést tartottak a Partiumi Keresztény Egyetemen. A vendégekkel Györbiró András beszélgetett.

Bihari Naplo - - NAPRAKÉSZ - P. NAGY NOÉMI

Könyvbemutatóra és kerekasztal-beszélgetésre került sor Látlelet az oktatásról a XXI. század elején címmel január 25-én, hétfőn délután a Partiumi Keresztény Egyetemen. Az eseményen a Debreceni Egyetem Neveléstudományi Doktori Programjának, valamint a Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központjának (CHERD-Hungary) kutatóinak és hallgatóinak közelmúltban megjelent köteteit mutatták be. Az alkalomra a debreceni doktori iskola részéről Pusztai Gabriella, Engler Ágnes, Bacskai Katinka, Kovács Klára, Ceglédi Tímea és Bocsi Veronika érkezett. A vendégekkel Györbiró András, a PKE oktatója beszélgetett.

Kutatások

Az eseményen a kötetbemutatók mellett a meghívot- tak ismertették a Debrecenben működő doktori iskola aktualitásait, valamint a kerekasztalbeszélgetés során többek között az aktuális oktatási kérdésekről értekeztek Magyarország és Románia kapcsán, amelyekre a legfrissebb kutatások alapján kaptak választ a jelenlevők. Elhangzott az, hogy a felsőoktatásban az eredményességet több indikátorral is lehet mérni. Az egyetem utáni eredményességet például úgy is lehet mérni, ki milyen hamar helyezkedett el a munkaerőpiacon, de ez is felvet néhány kérdést, mégpedig azt, hogy saját szakmájában helyezkedett-e el, milyen szakot végzett a hallgató. Továbbiakban elhangzott, milyen többletet nyújtanak az egyetemeken belül működő szakkollégiumok, és a tanári pálya megítéléséről is értekeztek. Mint elhangzott az hogy ki miért választja ezt a szakmát az több mindentől függ. A tanári pályához való hozzáállást az is befolyásolja, hogy a majdani tanár milyen felkészítést kapott hallgatóként, minél jobb a felkészítés, annál nagyobb lesz az elhivatottsága. Kiemelték, hogy fontos a pályamodell kialakítása, továbbá hogy a partiumi magyar oktatásban egy jó tanár még fontosabb, hiszen példát mutat és értékeket ad tovább a diákoknak.

Értékminták

A beszélgetés során szó esett a hallgatói értékmintákról, amelyek aszerint változnak, hogy ki milyen korszakban, gazdasági helyzetben, politikai rendszerben született, élt és szocializálódott, hiszen ezek mind hatnak az értékpreferenciákra. Többek között szó esett még a felnőttoktatásról, amely alatt nem egy-egy tanfolyam elvégzését kell érteni, hanem a hagyomá- nyos iskolai rendszerben zajló esti vagy levelező szakokat. Ebben az esetben azt is vizsgálják, hogy az így megszerzett diplomákkal hogyan érvényesülhetnek a munkaerőpiacon. Györbiró András az esemény előtt a Debreceni Egyetem és a PKE kapcsolatáról beszélt. Kiemelte, hogy az 1990-ben megalakult Sulyok István Főiskolának a Debreceni Egyetem már a kezdetektől fogva egyik fő mentora. „Ez azt jelenti, hogy könyvekkel látták el egyetemünket, mindenféle módon besegítettek, oktatókat fogadtak továbbképzésre, Pusztai Gabriella pedig, aki most is jelen van, ő már akkor a legaktívabb támogatónk volt. A Debreceni Egyetemen működő neveléstudományi kutatóközpont és doktori iskola kutatói nagyon sok helyi vonatkozású témát vizsgálnak, például a határ két oldalán ugyanazt a jelenséget. 1999 óta végeznek rendszeresen kutatást a határon túli oktatás helyzetéről. A legtöbb adatot az itteni oktatási intézményekről is a debreceni kutatóktól tudjuk. A két egyetem rengeteg közös projektet hajtott végre, illetve a neveléstudományi doktoranduszuknak az egyharmada Nagyváradról és környékéről származik és több itteni oktatónk is náluk doktorált. Elmondható, hogy nagyon szoros kapcsolat jött létre a két intézmény között” – hangzott el.

Könyvbemutatóra és kerekasztal-beszélgetésre került sor a PKE-n

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.