Szent Ágoston ünnepe a premontrei széktemplomban

2017. augusztus 28-án, hétfőn délután ünnepi szentmisét tartottak a nagyváradi premontrei széktemplomban Szent Ágoston, a premontreiek regula adó atyjának tiszteletére.

Bihari Naplo - - AKTUÁLIS - JÁNOS PIROSKA

Szent Norbert rendalapító mellett a premontrei rend fontos alakja Szent Ágoston, akit eszmei példaként követnek. Az ő tiszteletére tartottak ünnepi szentmisét hétfő délután, amely részben Sirák fia könyvének olvasmányára épült, amelyben az Istentől kapott bölcsességgel rendelkező ember továbbadja bölcsességét, részben pedig Szent János apostol első levelére, amelyben a szeretet primátusáról olvashatunk. A szeretet magától Istentől van, hatalmas szeretete abban nyilvánult meg, hogy elküldte egyszülött Fiát érettünk.

Fejes Rudolf Anzelm apát Szent Máté könyvéből felovasott igerészletből a következő gondolatot emelte ki: „aki legnagyobb köztetek, az legyen a többi szolgája”. Hatalomgyakorlás lehetetlen szeretet nélkül, ezt Szent Ágoston többször is kiemelte leveleiben, szerzeteseknek írt regulái sorai között.

Szabadon, szeretettel

Szabadon szolgálni szeretet nélkül lehetetlen, emelte ki az apát, a hatalmaskodó előljáró nem Krisztus példáját követi. Szent Ágoston maga a szeretet apostola, aki az előljárósághoz nem a hírnevet és a dicsőséget kapcsolta, hanem a tehert, ám ez a fajta teher a vezetéshes szükséges terheket tartalmazza, mindazokat a „felszereléseket”, amelyre egy vezetőnek hivatása során szüksége van. Olyan lelki ismérvek ezek, amelyek által az előljáró a közösséget tudja szolgálni: imádsággal harcolni, a gyengéket gyámolítani, a nyugtalanokat mgnyugtatni. A vezető személyének tisztelete elengedhetetlen, ám azonban ez nem létezik szeretet nélkül. A szeretet nélküli tisztelet ugyanis csak mímelése a tiszteletnek, mondta el az apát.

A szentmisén elhangzott: a bántásokkal, a gyűlölettel szemben csak a szolgálattal lehet fellépni, a rosszat soha nem lehet rosszal megszüntetni, azt csak jóval lehet legyőzni, a jónak a megyilatkozása pedig a szolgálat.

Az áldozást követően a szentmisét nemzeti himnuszunk eléneklése zárta.

Ünnepi szentmisét tartottak a premontrei széktemplomban Szent Ágoston, a premontreiek regula adó atyjának tiszteletére

Fejes Rudolf Anzelm apát, prépost

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.