Ünnepi tanévnyitó az élesdi tanulóknak

Szeptember utolsó vasárnapján volt a 2017/2018-as tanév ünnepi megnyitója az élesdi református templomban. Több gyermekcsoport verssel-dallal köszöntötte társait és a jelen levő pedagógusokat, szülőket. Dénes István helyi lelkipásztor mondott áhítatot.

Bihari Naplo - - AKTUÁLIS - CIAVOINÉ LÉTAI ANDREA

Nt. Dénes István Lukács lelkipásztor azt hangsúlyozta, hogy új tanévet kezdeni csak Isten áldásával, Istenre figyeléssel lehet, s azt kívánta, hogy tudjunk igent mondani az Úr által adott lehetőségekre. Mózes II. könyve 13: 1722. igeszakaszaival köszöntötte a gyülekezet tagjait és a jövő nemzedékét, az élesdi Constantin Şerban Elméleti Líceum magyar tagozatának pedagógusait és tanulóit, a „jelen és jövő egyházát.” Majd az esperes úr így folytatta: „A világ szekularizálódik. De egy tanévnyitó istentiszteleten nemzedékek találkozhatnak és örülhetnek egymásnak, Isten vezetésének éjjel- nappal. ... Mi kicsik és kiszolgáltatottak vagyunk, a dolgunk csupán az, hogy az Isten által kitaposott úton haladjunk előre. Mert kell a vezetés a tanulásban és a tanításban is.”

Isten fogja kezeiket

Az ünneplőbe öltözött tanulókat Fehérvári István Csaba segédlelkész is kö- szöntötte, örömét fejezve ki, amiért a jelenlevő gyermekeknek is fontos, hogy Isten fogja kezeiket akár az iskolapadokban is. Ezt követően a tanintézet óvodásai, összevont előkészítő- harmadik, összevont első- második, egy maroknyi negyedikes, illetve négy felsős diák ünnepi szolgálata koronázta meg a hitépítő igehirdetést. A diákok versek, zsoltárok, aranymondások segítségével azt bizonyították, hogy nem „ feledkeznek meg az Ő tanításairól”, hiszen az iskolakezdés, nemcsak a tan- intézetekben folyó munka kezdetét jelenti, hanem azt is, hogy elkezdődik a munka Isten műhelyében is: meghallani az igét, befogadni, megtartani azt és cselekvője lenni. Köszönet illeti a lelkes szolgálattevőket és felkészítőiket: Kerekes Brigitta óvónőt, Birinyi Éva, Ciavoiné Létai Andrea Hajnalka, Domján Emilia tanítónőket, Juhász Éva magyartanárt. Ez úton mondunk köszönetet az egyházközség vezetőjének, a presbitériumnak és a gyülekezetnek a kapott ajándékokért, s azért, hogy ebben a tanévben is helyet és alkalmat adnak, hogy az iskolások méltón ünnepeljék a különböző egyházi és világi ünnepeket, támogatván szórványmagyarságunkat.

Dénes István Lukács élesdi református lelkipásztor-esperes hirdette Isten igéjét

Az I–II. osztályosok Halász Jutka Ákombákom dalát is elénekelték

Birinyi Éva élesdi tanítónő vezényli a zsoltáréneklést a templomban

A legkisebbek, az óvodások is jelen voltak az ünnepi egyházi iskolanyitón

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.