„Az élet úgy szép, ha másokért van”

Bihari Naplo - - SZOLGÁLTATÁS -

„Azért vagyunk a földön, hogy jót tegyünk másokkal.” ( Wystan Hugh Auden)

Ugyanezen nemes szándéktól vezérelve indította útjára a Rotary Klub világszervezet margittai fiókjának képviseletében Ile Dan elnök önzetlen, segítő munkáját.

Arra törekszenek, hogy a világban terjedjenek a legalapvetőbb emberi erények, mint a megértés és a jó szándék, magas etikai alapelveket követve úgy szakmai, mint magánéleti téren.

Az önzetlenség megmutatkozik abban is, hogy a különböző foglalkozású emberek készek vállalni a humanitárius szolgálatot, amely nem kevés munkával és áldozattal jár. Valódi céljuk, a barátság ápolásán ke- resztül alkalmat találva hasznosnak lenni mások számára. Hosszú távú tervük és céljuk a jövőre nézve is folytatódni fog, hiszen tovább szeretnék támogatni diákjainkat és iskolánkat.

Ezt az önzetlen adományozást élvezhették a margittai Horváth János Elméleti Líceum és a Magyarkéci 3-as számú Általános Iskola speciá- lis helyzetben levő kisdiákjai is, előkészítőtől negyedik osztályig, évfolyamonként egy-egy tanuló, akik nagy örömmel fogadták az új tanévben őket is támogató hasznos tanszercsomagokat.

Ezt a kivételes és szeretetteljes segítséget ezúton is köszönjük, hiszen Keszei István gondolatát idézve: „Az élet úgy szép, ha másokért van”.

Tanszercsomagokkal támogatták a nehéz helyzetben lévő tanulókat

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.