Az Élesdi Sólymok plakátkiállítása

Az élesdi Constantin Şerban Elméleti Líceum környezetvédő csapata, szüleik és felkészítőik Réven mutatták be ünnepi szolgálatukat, az egyetemes imahét keddjén, február 6-án.

Bihari Naplo - - NAPRAKÉSZ - CIAVOINÉ LÉTAI ANDREA

A szegedi székhelyű CEECD – EMF Alapítvány által szervezett SzékelyKapuk-ZöldKapuk Közép-Európai Ökocivilizációs Játék egyik csapataként kiállították hat plakátjukat és hirdették dr. Varga B. József programigazgató és csapata célkitűzését: tandíjra való gyűjtést tíz kongói, szegény sorsú iskolás számára.

Értékteremtő munka

Negyedik alkalommal élvezhettük a révi gyülekezet, Papp Csaba lelkipásztor és presbitériuma vendégszeretetét, akik kiemelten szóltak a gyermekek értékteremtő munkájáról. Külön köszönet a biztató szavakért, a kitartásra buzdító hozzáállásért és a szeretetért, illetve az élesdi szülőknek az utaztatásért.

Fehérvári Zsolt élesdi segédlelkész hirdette az igét, Mózes 2: 3,4–10. versei alapján, elmondván, hogy Istennek terve van az emberi élettel, akkor is, ha ebből nem sokat veszünk észre. Az Ő kegyelme és gondviselése jelen van úgy, mint a próféta prototípus, Mózes életében. „Ragyogjon fel előttünk a mózesi példa, hogy a lelki pusztaságból is ki tudjon szabadítani az Úr!” – mondta. Majd a helyi lelkész arra hívta fel a figyelmet köszöntő szavaiban, hogy Isten feladatokat ad, úgy Réven, mint Élesden azok számára, akik a közösségért munkálkodnak. „(…) Legyen minél több ilyen Mózes mindenhol, hogy legyen jövőnk!” – folytatta Papp Csaba.

A révi kiszállás folytatásaként a helyi önkormányzat épületében lehet megtekinteni a plakátokat, amiket Deb- reczeni Mónika rajztanár, projektfelelős és Kajántó Pál alpolgármester méltat. Tisztelettel várjuk az érdeklődőket!

A fellépő gyerekek, előkészítőstől nyolcadikosig a révi templomban

Ízes falatok a révi asszonyoknak köszönhetően

Felszabadult játék a sok izgalom után a gyülekezeti házban

Megható pillanatok: Kovács-Peti Sándor élesdi apuka révi felmenőire bukkan a kiállított képeken

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.