UCRAINA:

DE CÂ I BANI ARE NE­VOIE UCRAINA PENTRU A EVI­TA PR BU IREA ECONOMIEI?

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU - de MA­RI­US ONCU FOTO: GULIVER/GETTY IMAGES

O RE­VO­LU­ŢIE CA­RE NU FO­LO­SEȘTE LA NI­MIC

Ucraina are pro­ble­me mari, iar aces­tea nu sunt de­loc noi. Înain­tea ul­ti­me­lor trei luni de pro­tes­te în ca­re au mu­rit peste 80 de oa­meni, înain­te ca pre­mi­e­rul s fie de­mis, po­li ia s se re­trag , iar pre edintele s fug i înain­te ca ara s ajung aproa­pe de haos i r zboi ci­vil, Ucraina a fost su­fo­cat de co­rup ie i proast ad­mi­nis­tra­re, dar i de de­pen­den a de ga­ze­le din Rusia i a ajuns aproa­pe de fa­li­ment.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.