JÉRÔME OLIVE

2009 – 2013

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

Jérôme Olive a lu­crat în con­di­ţii de criză ge­ne­ra­lă pro­fun­dă ca­re a afec­tat se­ver industria au­to: pia­ţa to­ta­lă s-a mi­cșo­rat de la 300.000 de uni­tă­ţi la 70.000. Olive s-a con­frun­tat și cu gre­ve ale an­ga­ja­ţi­lor. Cea mai re­cen­tă a fost o gre­vă ile­ga­lă din mar­tie 2013, când câte­va su­te de mun­ci­tori au oprit pro­duc­ţia, iar uzi­na a pierdut pro­duc­ţie de 22 de milioane de eu­ro. În urma pro­tes­tu­lui, Da­cia a ac­cep­tat creșterea sa­la­ri­i­lor în me­die cu 6%.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.