INVITA II MEET THE CEO

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

Din mar­tie 2010, când a avut loc pri­ma edi ie a MEET THE CEO, Business Ma­ga­zin i-a avut pe co­pert pe câ iva din­tre cei mai im­por­tan i CEO din Ro­mânia. Nicolas Maure a fost in­vi­ta­tul eveni­men­tu­lui MEET THE CEO cu num rul 36, or­ga­ni­zat de Business Ma­ga­zin. Par­ti­ci­pan ii la edi iile pre­ce­den­te au fost:

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.