4

Business Magazin (Romania) - - // FILM -

res­tau­ran­te sunt des­chi­se pe pia­ţa din Ro­mânia sub bran­dul Nordsee, do­uă în Bă­neasa Shop­ping Ci­ty, unu în AFI Pa­la­ce și unu în București Mall

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.