2002

Business Magazin (Romania) - - // ENERGIE -

Ca răs­puns la nu­me­roa­se­le plângeri apă­ru­te, Agen­ţia Ame­ri­ca­nă pentru Pro­tec­ţia Me­di­u­lui emi­te un ra­port în ca­re se ara­tă că frac­tu­ra­rea hi­drau­li­că nu pre­zin­tă ris­curi pentru apa po­ta­bi­lă

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.