IT-li­o­na­rii 2.0

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

ÎN UL­TI­MII 20 DE ANI, PRIN­TRE CE­LE MAI RĂSUNĂTOARE SUC­CE­SE DIN BUSINESS S-AU NUMĂRAT CREȘTEREA ȘI VÂNZA­REA UNOR AFA­CERI DIN ZO­NA IT. DI­NA­MI­CA DO­ME­NI­U­LUI ȘI EX­PU­NE­REA GLO­BA­LĂ A DEZVOLTATORILOR ACES­TU­IA AU FĂ­CUT MUL­ŢI MI­LI­O­NARI DIN TRAN­ZAC­ŢII, IAR DEZVOLTAREA IDEILOR GE­NE­RA­TE DE PROGRAMATORI ROMÂNI CON­TI­NUĂ.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.