OPT AUTOGOLURI

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // POLITIC -

În to­tal 34 de ani și trei luni de închi­soa­re cu exe­cu­ta­re au primit opt grei ai fot­ba­lu­lui ro­mânesc - Ghe­or­ghe Co­pos, Ioan Be­ca­li, Victor Be­ca­li, Mihai Stoi­ca, Je­an Pă­du­re­a­nu, Ghe­or­ghe Popescu, Ghe­or­ghe Ne­ţoiu și Cris­tian Bor­cea - în urma unei an­che­te ini­ţia­te de pro­cu­ro­rul Ghe­or­ghe Ţu­luș, cel ca­re a con­dus până anul tre­cut sec­ţia DNA ca­re a so­lu­ţi­o­nat și do­sa­re­le lui Adrian Năs­ta­se (Tro­feul Ca­li­tă­ţii și Zam­bac­cian). Do­sa­rul în ca­re au fost con­dam­na­ţi pri­vește tran­zac­ţi­i­le ile­ga­le de­ru­la­te cu oca­zia a 12 tran­sfe­ruri ale unor fot­ba­liști români că­tre clu­buri din străi­nă­ta­te, în pe­ri­oa­da 1999-2005, ca­re au cau­zat un pre­ju­di­ciu de aproa­pe 1,5 mil. do­lari sta­tu­lui și de peste 10 mil. do­lari în dau­na clu­bu­ri­lor Di­na­mo București, Ra­pid București, Glo­ria Bis­tri­ţa și Oţe­lul Ga­la­ţi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.