JO­CUL CONTESTAŢIILOR

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // POLITIC -

PNL își înce­pe în for­ţă ca­ri­e­ra în opo­zi­ţie, anun­ţându-și in­ten­ţia de a con­tes­ta de­ci­zia Bi­ro­u­lui Electoral Cen­tral de a apro­ba înre­gis­tra­rea alian­ţei elec­to­ra­le PSD-UNPR-PC pentru ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re din 25 mai. Mo­ti­va­ţia es­te le­ga­tă de faptul că so­li­ci­ta­rea de înfi­in­ţa­re a alian­ţei a fost de­pu­să la mai mult de 48 de ore de la înfi­in­ţa­rea BEC (28 fe­brua­rie), ce­ea ce ar con­tra­ve­ni le­gii. To­tuși, ter­me­nul pentru de­pu­ne­rea pro­to­co­lu­lui de con­sti­tu­i­re a unei alian­ţe elec­to­ra­le es­te sta­bi­lit în 4 mar­tie de HG pentru apro­ba­rea ca­len­da­ru­lui pentru ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re, iar so­li­ci­ta­rea a fost de­pu­să de PSD-UNPR-PC chiar în 4 mar­tie. Ini­ţial, BEC a res­pins so­li­ci­ta­rea de înre­gis­tra­re a alian­ţei Uni­u­nii Social De­mo­cra­te, pe mo­tiv că de­nu­mi­rea mai fu­se­se fo­lo­si­tă și în 1996 pentru alian­ţa PD-PSDR.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.