VÂNZĂ­RI­LE CARREFOUR RO­MÂNIA AU RE­VENIT ANUL TRE­CUT LA NI­VE­LUL DIN 2008

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE -

Vânză­ri­le grupului francez Carrefour în Ro­mânia, un­de deţine o re­ţea de 165 de hi­per­mar­ke­turi, su­per­mar­ke­turi și ma­ga­zi­ne de pro­xi­mi­ta­te, au re­venit anul tre­cut la ni­ve­lul din 2008, de 1 miliard de eu­ro, înre­gis­trând o creștere cu 2% fa­ţă de 2012. În 2008, ul­ti­mul an de boom al economiei românești, Carrefour Ro­mânia înre­gis­tra o creștere cu 37% a vânză­ri­lor, la 1 miliard de eu­ro, de la 728 milioane eu­ro în 2007. Ulterior, com­pa­nia a avut doi ani de scă­deri, cu un mi­nim de 930 milioane eu­ro în 2010, du­pă ca­re vânză­ri­le au re­venit pe creștere ușoa­ră, până la 955 milioane eu­ro în 2011 și 986 milioane eu­ro în 2012, po­tri­vit da­te­lor pre­zen­ta­te an­te­ri­or de re­tai­ler. Vânză­ri­le sunt ra­por­ta­te fără TVA. În pre­zent, Carrefour ope­re­a­ză în Ro­mânia pa­tru for­ma­te de ma­ga­zi­ne, cu un to­tal de 165 de ma­ga­zi­ne - 25 de hi­per­mar­ke­turi Carrefour, 78 de su­per­mar­ke­turi Mar­ket, 61 de ma­ga­zi­ne de pro­xi­mi­ta­te Express și un ma­ga­zin online.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.