∫ Shi­mon Ga­lon,

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE -

unul din­tre cei mai ex­pe­ri­men­ta­ţi dezvoltatori imo­bi­liari de pe pia­ţa lo­ca­lă, a plecat de la con­du­ce­rea com­pa­ni­ei GTC Ro­mânia du­pă 15 ani.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.