ROMTELECOM:

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // TEHNOLOGIE -

Veni­tu­ri­le au cres­cut în tri­mes­trul al pa­tru­lea al anu­lui tre­cut cu 8,8%, la 162,7 milioane eu­ro, da­to­ri­tă per­for­man­ţei so­li­de pe seg­men­tul business, li­mi­tând la 1,6% scă­de­rea înca­să­ri­lor com­pa­ni­ei pe an­sam­blul între­gu­lui an

2013, ca­re s-au pla­sat la 609,5 milioane eu­ro. Pro­fi­tul EBITDA, ex­clu­zând cos­tu­ri­le pro­gra­mu­lui de dis­po­ni­bi­li­zări vo­lun­ta­re, a cres­cut în tri­mes­trul al pa­tru­lea cu 21,2%, la 49,2 milioane eu­ro, în urma re­du­ce­ri­lor de chel­tu­i­e­li și investiţiilor în con­ţi­nut TV. La ni­ve­lul anu­lui 2013, veni­tu­ri­le Romtelecom au scă­zut cu 1,6%, la 609,5 milioane eu­ro, de­clin li­mi­tat de per­for­man­ţa din tri­mes­trul al pa­tru­lea. Pro­fi­tul EBITDA ex­clu­zând chel­tu­i­e­li­le

cu pro­gra­mul de dis­po­ni­bi­li­zări vo­lun­ta­re a co­bo­rât cu 4,1%, la 159,3 milioane eu­ro. Pro­fi­tul ope­ra­ţi­o­nal (EBIT) a co­bo­rât de la 57,3 milioane

eu­ro la 8,4 milioane eu­ro, iar de­pre­ci­e­ri­le și amor­ti­ză­ri­le au con­sti­tu­it 139,3 milioane eu­ro, în

ur­ca­re cu 28% fa­ţă de 2012.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.