COSMOTE:

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // TEHNOLOGIE -

Anul tre­cut, pro­fi­tul EBITDA al Cosmote Ro­mânia a scă­zut ușor, cu 0,5%, la 118,9 milioane eu­ro, re­zul­tând o mar­jă de câștig de 25,9%, fa­ţă de 25,8%

în 2012. Nu­mă­rul cli­en­ţi­lor a co­bo­rât cu 3,1%, sau 194.000, la 6,091 milioane, fa­ţă de 6,285 milioane la fi­ne­le anu­lui an­te­ri­or. Nu­mă­rul cli­en­ţi­lor Cosmote pe seg­men­tul business a avan­sat

to­to­da­tă cu 10,3%, da­to­ri­tă ofer­te­lor ţin­ti­te că­tre pro­fe­si­o­niști și si­ner­gi­i­lor cu di­vi­zia business a Romtelecom. Veni­tu­ri­le Cosmote au cres­cut cu 8,1% în ul­ti­me­le

trei luni ale anu­lui tre­cut, la 122,9 milioane eu­ro, da­to­ri­tă seg­men­te­lor de in­ter­net mo­bil și

me­sa­je SMS.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.