• GHILIMELE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT - pre­mi­e­rul Victor Pon­ta des­pre Traian Bă­ses­cu în 2007, respectiv des­pre Crin Anto­nes­cu în 2012

„Avem un pre edin­te ca­re a anun at c de­mi­si­o­neaz în 5 mi­nu­te i e în func ie. Avem un alt pre edin­te ca­re a spus c de­mi­si­o­neaz dac nu tre­ce re­fe­ren­du­mul i e în func ie. Ce bles­tem pentru ara asta!“ „Hai să ad­mi­tem că noi am dat o lo­vi­tu­ră de stat. Dom’le, vre­ţi să trăi­ţi toa­tă via­ţa din lo­vi­tu­ra noas­tră de stat?“Crin Anto­nes­cu, li­de­rul PNL, că­tre par­la­men­ta­rii PDL

„Mă bu­cur foar­te mult de șu­tul pe ca­re l-am primit“Bogdan Sta­no­e­vici, mi­nis­trul pentru românii de pre­tu­tin­deni, du­pă ga­fe­le pe ca­re i le-a re­proșat co­mi­sia de spe­cia­li­ta­te la au­di­eri

„Văd o ro­ca­dă dis­tru­gă­toa­re ca­re îi va tri­mi­te la coșul de gu­noi pe Pon­ta și Anto­nes­cu“preșe­din­te­le Traian Bă­ses­cu des­pre o ro­ca­dă în tandemul Anto­nes­cu-Io­han­nis la ale­geri ca­re l-ar pro­pul­sa ca preșe­din­te pe aces­ta din ur­mă

„În acest mo­ment, noi nu tre­bu­ie să lă­săm ca ace­as­tă echi­pă Pon­ta să se chi­nu­ias­că în con­ti­nua­re fără noi“Mar­ko Be­la, fos­tul li­der al UDMR

„Te faci fra­te cu dra­cu’ până treci pun­tea“Radu Ma­ză­re, pri­ma­rul Con­stan­ţei, des­pre coop­ta­rea UDMR la gu­ver­na­re

„Din pă­ca­te i-a omo­rât pe to­ţi în dre­ap­ta, nu mai ai pe cine să sus­ţii și atunci vrea să ara­te că în con­ti­nua­re es­te un ma­re ju­că­tor“Va­le­riu Zgo­nea, preșe­din­te­le Ca­me­rei, des­pre im­pac­tul stra­te­gi­i­lor preșe­din­te­lui asu­pra par­ti­de­lor de dre­ap­ta

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.