378.240 €

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

(518.264 do­lari) re­mu­ne­ra­ţia din 2013 a preșe­din­te­lui BCE, Ma­rio Dra­ghi, de peste do­uă ori mai ma­re de­cât cea pe ca­re o va primi anual Ja­net Yel­len, preșe­din­te­le Fed (201.700

do­lari)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.