3,7 mld. lei

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

sto­cul de la la sfârși­tul lu­nii ia­nua­rie al cre­di­te­lor în lei acor­da­te de bănci pentru achi­zi­ţia de lo­cu­in­ţe, ni­vel dublu fa­ţă de aceeași pe­ri­oa­dă a

anu­lui tre­cut

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.