NOI­EM­BRIE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

Fondul de investiţii 3TS Cis­co cumpără 25% din In­ter­net Corp., companie ca­re deţine mai mul­te si­te-uri, pentru 2 milioane de eu­ro. Ac­ţi­o­na­rii In­ter­net Corp erau trei fir­me înre­gis­tra­te în Ci­pru, De­pra­cell Li­mi­ted, Res­sa­nia­co Li­mi­ted și Arna­ka Li­mi­ted, po­tri­vit da­te­lor de la Re­gis­trul Co­mer­ţu­lui. În spa­te­le lor se aflau Li­viu Du­mi­trașcu, Da­ni­el Tă­tar și Mihai Se­ce­le­a­nu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.