IA­NUA­RIE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

Vla­di­mir Oa­ne, Dan Ci­o­tu și Dra­goş Ilin­ca au vândut Ube­rVU că­tre com­pa­nia ca­na­dia­nă Hoo­tSu­i­te în ca­drul unei tran­zac­ţii es­ti­ma­te la 15-20 milioane do­lari. Prin­tre cli­en­ţii start-up-ului ro­mânesc se nu­mă­ră peste 200 de com­pa­nii, prin­tre ca­re Fu­jit­su, NBC, Heinz, SC Joh­nson, Getty Images sau L’Occi­ta­ne. Ube­rVU, co­ma­nia fon­da­tă de cei trei români, a fost înfi­in­ţa­tă în 2008, la Bu­cu­reş­ti, dar a fost mutată în scurt timp la Lon­dra. În pre­zent, com­pa­nia are se­di­ul în Bos­ton, dar are an­ga­ja­ţi şi în Ro­mânia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.