IU­LIE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

Gru­pul sud-afri­can Nas­pers a anun­ţat că a cum­pă­rat 70% din eMag, cel mai ma­re ju­că­tor din co­mer­ţul elec­tro­nic lo­cal, cu afa­ceri de 153,7 milioane de eu­ro în 2012. Ace­as­ta es­te to­to­da­tă și cea mai ma­re tran­zac­ţie din pia­ţa ro­mâneas­că de co­merţ elec­tro­nic. În urma achi­zi­ţi­ei, Nas­pers deţine 70% din ac­ti­uni, Iu­lian Stan­ciu 21,6%, iar Radu Apos­to­les­cu, sin­gu­rul co­fon­da­tor ca­re mai es­te încă ac­ţi­o­nar, con­tro­le­a­ză 8,4%.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.