CUM SĂ DIMINUEZI PREŢURILE DE EXPEDIERE?

Business Magazin (Romania) - - + COMER ELECTRONIC -

Pentru ma­xi­mi­za­rea be­ne­fi­ci­i­lor achi­zi­ţi­i­lor online din străi­nă­ta­te, exis­tă câte­va lu­cruri ce tre­bu­ie lua­te în

con­si­de­ra­re:

Ve­ri­fi­ca­ţi cu atenţie ter­me­nii

de expediere ai ma­ga­zi­nu­lui online, in­for­ma­ţie ce es­te, în mod nor­mal, ușor ac­ce­si­bi­lă pe si­te-ul

unui co­mer­ciant.

Ve­ri­fi­ca­ţi pre­ţul pe eBay pentru a avea o re­fe­rin­ţă pentru pro­du­sul pe ca­re îl cău­ta­ţi. Pot fi fo­lo­si­te și si­te-uri de com­pa­ra­re a pre­ţu­ri­lor, cum ar fi pri­ce­grab­ber.com sau

ide­a­lo.co.uk.

Re­du­ce­ţi cos­tul cum­pă­ră­tu­ri­lor online da­că fa­ce­ţi achi­zi­ţii împreu­nă cu pri­e­te­nii și împăr­ţi­ţi cos­tu­ri­le

de ex­pe­di­ţie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.